/ / Критерії оцінки персоналу, основні вимоги до ділових і особистісних якостей управлінських працівників

Критерії оцінки персоналу, основні вимоги до ділових і особистісних якостей управлінських працівників

Кожному керівнику при виконанні посадовихобов'язків доводиться постійно стикатися з необхідністю оцінювання підлеглих. Критерії оцінки персоналу необхідні для прийняття рішень про просування по службовій драбині, про збільшення заробітної плати або необхідності підвищення кваліфікації працівника.

Застосування сучасних методик об'єктивної оцінки діяльності співробітників і керівників в умовах демократизації управління і ринкової економіки набуває особливого значення.

Система оцінки персоналу є важливим і навітьневід'ємним елементом в управлінській діяльності персоналу. Вона являє собою систему з досить складною структурою, яка дозволяє здійснювати регулювальну функцію стосовно діяльності працівників і керівників.

Оцінка діяльності персоналу напередодні плановоїатестації, в процесі виборів керівного складу, при формуванні кадрового резерву, а також при ймовірних перестановках в кадрах - такі на практиці ключові напрямки оцінки функціонування організацій.

Сьогодні на всіх підприємствах найважливішимпринципом роботи з кадрами є вміння об'єктивно оцінювати співробітника за його особистісним і діловим якостям. Для цього сформовані відповідні критерії оцінки персоналу.

Перелік ділових якостей управлінських працівників

- знання виробничих процесів, їх технологічних і технічних особливостей, сучасних тенденцій розвитку;

- знання методів економічного планування та аналізу;

- вміння вибирати засоби і методики досягнення оптимальних результатів господарської та виробничої діяльності при найменших трудових, енергетичних і фінансових витратах;

- наявність спеціальних умінь і знань в областіуправління та організації виробництвом (теоретичних баз, передових форм і методів, рекомендацій сучасної зарубіжної та вітчизняної науки), а також здатність їх застосовувати в практичній діяльності на виробництві;

- здатність раціонально підбирати і правильно організовувати роботу кадрів;

- вміння направити робочий колектив на вирішення поставлених питань і завдань;

- здатність підтримувати дисципліну і захищати інтереси колективу;

- вміння доцільно спланувати роботу управлінського апарату;

- правильно розподіляти повноваження, відповідальність і права між підлеглим персоналом;

- координувати діяльність всіх підрозділів і служб в єдину систему управління підприємством;

- вміння точно спланувати і організовувативласну діяльність, поєднуючи в ній основні позиції управління, використовувати в залежності від ситуації, що виникла найбільш ефективні і доцільні методи і стилі роботи;

- вміння виявляти вимогливість і строгість до підлеглого персоналу і до себе особисто;

- здатність конкретно і чітко вирішувати оперативні питання і повсякденні справи;

- контролювати і враховувати власні результати і роботу всього колективу;

- стимулювати персонал, приймати відповідальність на себе в реалізації власних рішень;

- не допускати і своєчасно усувати будь-які прояви бюрократії в роботі підлеглих.

Особистісні критерії оцінки персоналу також мають величезне значення, особливо в умовах ринкової економіки.

Перелік особистісних якостей управлінських працівників

- справедливість і чесність;

- вміння налагодити доброзичливі взаємини з підлеглим персоналом;

- тактовність і стриманість в будь-якій ситуації;

- принциповість і цілеспрямованість;

- рішучість і наполегливість у прийнятті рішень і ініціативність в їх реалізації;

- вміння відстояти власну думку й інтереси персоналу;

- самокритичність в оцінці власних вчинків і дій;

- вміння вислухати поради та рекомендації підлеглих;

- сприйняття критики і вміння робити належні висновки;

- вміння тримати своє слово і не давати обіцянки, які неможливо виконати;

- вміння правильно користуватися посадовими повноваженнями і правами в випадках застосування організаційних і адміністративних впливів;

- здатність персональним поведінкою і власним прикладом впливати на підлеглих в повсякденному житті.

Критерії оцінки персоналу управлінськихпрацівників мають як позитивні, так і негативні сторони. Аргументом на їх користь є те, що вони допомагають вирішити ряд управлінських питань і завдань.

Оцінка (особливо об'єктивна), спонукає до більшрезультативної роботи. Наявність програми оцінки і гласність підсумків її виконання формує у працівників ініціативу, відповідальність і стимулюють прагнення до більш ефективної діяльності.

Система оцінки персоналу служить правовою основоюдля переказів, просувань, нагороджень і звільнень, дає інформацію з питань найму співробітників, а також дозволяє визначити розмір зарплати і винагороди персоналу.

Ще почитайте: